NOBCO

The happiness factory is aangesloten als associate coach bij de Nederlands Orde
van Beroeps Coaches, kortweg NOBCO genoemd.

De NOBCO is de belangenbehartiger voor professionele coaches en mensen
die het vak van arbeidsrgerelateerde coaching beroepsmatig uitoefenen. 
Zij richt zich op het professionaliseren van het vak van beroepscoach.
Een associate coach voldoet aan diverse door de NOBCO gestelde
kwaliteitscriteria.

De NOBCO zorgt voor het uitvaardigen en naleven van de Ethische Gedrags
Code. Dit gebeurt onder andere door opdrachtgevers de gelegenheid te
stellen in geval van problemen zich tot de klachtencommissie van de NOBCO
te wenden. The happiness factory hanteert de Ethische Gedrag Code en het
klachtenreglement van de NOBCO.

Voor meer informatie zie http://www.nobco.nl.

Ook geregistreerd bij gcoach zie http://www.gcoach.nl.