Werkwijze

The happiness factory werkt met haar zakelijke klanten op basis
van een 6 stappen plan.

1. Kennismaking. We verkennen uitgangspunten, aandachtsgebieden,
noodzaak en wensen voor de gewenste verandering.

2. Formuleren van doelstellingen. We formuleren de doelstelling
voor het traject op basis van probleem analyse en organisatie inzicht.

3. Afstemmen van vraag en aanbod.  Wij maken een voorstel
voor de aanpak - met planning, budget, betrokkenen en rapportage.

4. Aan de slag: analyse, inzicht, actie. Met uitvoering van
het plan leiden we naar inzicht, advies en actie.

5. In de praktijk. Het geleerde wordt in de praktijk gebracht,
ondersteund door de directe omgeving.

6. Evaluatie en aanbeveling. Check op bereiken doelstelling
en aanbevelingen om ingezette verandering gaande te houden.